Struktur Organisasi Pondok

SUSUNAN PENGURUS
PONDOK PESANTREN “HIDAYATUS SALAM”
Jalan Kaligede Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

1)    DEWAN PENYANTUN
• PELINDUNG    : – Kepala Desa Sugiharjo
– Ketua Ranting NU Desa Sugiharjo
– H. Sutrisno (Al Falah)
• PENGAWAS    : – Abdurrahman Sholih
– Ust. A. Mubasyir Syarif
– St. Ma’shumah Sholih
2)    DEWAN PENGURUS
• PENGASUH       : – Ibu Nyai. DURROTUN NAFISAH
• KETUA               : – Ust. IMAM Fathur ROZAQ
• SEKRETARIS    : – SIROJUL MUNIR
• BENDAHARA    : – ABDUL MAJID

3)    KETUA – KETUA BIDANG
• Bidang Pendidikan        : – Ustadzah Mustaghfiroh – Ust. M. Atho’illah
• Bidang Keamanan         : – Agus Bayu W. – Warsono
• Bidang Sarana                :  – M. Nur Syahid – Ahmad Sulhan
• Bidang Perlengkapan    : – Aminnudin – Tajudin Abdul Jabbar
• Bidang Jam’iyyah          : – Abdul Hamid – A. Thofani
• Bidang Humas & Sosial : – Masrur – A. Mustofa Bahri

Copyright © 2017 | kangsiroj